andersenmanagement.dk
Forandring - Fornyelse - Fokus
Interim ledelse

Interim ledelse kan benyttes, når der i din virksomhed er et akut behov, som for eksempel ved opsigelse, generationsskifte, ved sygdom eller fravær i længere perioder.

Man kan også med fordel anvende interim ledelse som en del af en planlagt strategi på udvalgte områder. Interim ledelse bliver nemlig også brugt i situationer, som for eksempel ved vækst, omorganisering eller til gennemførelse af  udviklings- og forandringsprojekter.

Konkret vil jeg som interim leder tage det fulde ledelsesansvar indenfor det pågældende ansvarsområde, og for eksempel rapportere som en del af organisationen direkte til ledelsen

Ved at ansætte mig som interim leder i din virksomhed, kan det give et nyt perspektiv på den måde, din virksomhed drives på idag, og jeg kan ofte tilføre kompetence og erfaring til organisationen, som et supplement til virksomhedens generelle kompetenceudvikling