andersenmanagement.dk
Forandring - Fornyelse - Fokus
Projektledelse

Projektledelse

Mange opgaver, store som små, kuldsejler i virksomheder, fordi der ofte er for lidt fokus på den enkelte opgave i en travl hverdag. Ja, man kan selvfølgelig prioritere, men jeg tror de fleste ledere kender situationen, at man prioriterer opgave A højest i det ene møde, for så at gå til næste møde og prioritere opgave B lige så højt, og hvor er så prioriteringen.

Mange af disse opgaver kræver hardcore projektledelse, hvor projektlederen har fuld fokus på budget, målreultat, tidsterminer og resource allokering. Ofte er det en fordel med en projektleder, der ikke er involveret  i firmaets daglige drift, både hvad angår ogaver, men også i relationerne mellem medarbejderne. Her kan andersenmanagement.dk tilbyde din virksomhed at udøve projektledelse for dig. Brug af fasemodeller og/eller gameplanner kan være et af værktøjerne til løsning af de konkrete opgaver.

Kontakt andersenmanagement.dk og lad os tage en dialog, hvordan vi bedst løser den konkrete opgave.